For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
 

저렴한 항공편 찾기 hong kong - HKG 수신지 fuzhou - FOC

 image
Airpaz는 저렴한 항공편을 위해 실시간 예약 및 발권 엔진을 제공합니다. 단일 예약으로 여러 항공사를 비교하고 예약 할 수 있습니다. 우리는 당신에게 최고의 가격을 제공합니다, Airpaz.com에서 fuzhou 에서 [2] 까지 저렴한 항공편을 찾아보세요

저가 항공권 정보

10월 2019 hong kong 출발 fuzhou도착
US$ 115.96원부터 시작. 할인 항공권 hong kong
11월 2019 fuzhou 출발 hong kong도착
US$ 117.76원부터 시작. 할인 항공권 fuzhou

최저가 항공요금 달력 hong kong - fuzhou

스케줄 hong kong - HKG 수신지 fuzhou - FOC

출발시간 도착시간 항공기 대중 교통 도시 항공사 항공편 코드
18:55 15:05 Transit SIN Scoot TR981
21:50 15:05 Transit SIN Scoot 화, 목 TR975
10:55 15:05 Transit SIN Scoot TR979
21:10 13:10 Transit TPE Eva Air BR858
21:15 13:10 Transit TPE China Airlines CI924
22:25 13:10 Transit TPE China Airlines CI928
21:35 07:15 Transit BKK Bangkok Airways PG4570
22:40 12:25 Transit PVG Juneyao Air HO1306
21:00 12:25 Transit PVG China Eastern MU8983
22:25 07:15 Transit BKK Bangkok Airways PG4564
20:10 13:10 Transit TPE China Airlines CI920
22:00 13:10 Transit TPE Eva Air BR872
23:59 02:00 Direct Hongkong Airlines HX145
19:00 10:10 Transit PEK Air China CA6516
18:00 10:10 Transit PEK Air China CA6514
17:50 19:35 Direct Dragon Air 월, 월, 월, 월 KA662
08:35 10:20 Direct Dragon Air 월, 월, 월, 월 KA660
09:35 12:25 Transit PVG China Eastern MU724
17:05 19:00 Transit KMG China Eastern MU734
13:00 08:25 Transit SHA Shanghai Air 월, 수 FM8246
13:40 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM5018
21:00 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM8234
13:40 12:25 Transit PVG China Eastern MU5018
18:35 14:05 Transit KUL Malaysia Airlines MH433
20:15 10:10 Transit PEK Air China CA116
23:00 10:10 Transit PEK Air China CA6536
14:35 14:05 Transit KUL Malaysia Airlines MH73
16:10 14:05 Transit KUL Malaysia Airlines MH9739
20:25 14:05 Transit KUL Malaysia Airlines MH9747
17:05 18:55 Transit KMG China Eastern MU9756
14:35 15:00 Transit XIY China Eastern MU204
15:55 18:20 Transit PVG China Eastern MU504
20:05 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM506
13:55 23:00 Transit PVG China Eastern MU9812
08:40 19:15 Transit CKG Air China CA6520
12:00 13:40 Direct Xiamen Air MF8696
11:35 22:05 Transit NKG China Eastern 화, 토 MU766
09:35 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM724
17:55 19:40 Direct Cathay Pacific CX5662
12:50 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM502
20:05 12:25 Transit PVG China Eastern 월, 화, 금, 토, 일 MU506
12:50 23:00 Transit PVG China Eastern Daily MU502
07:30 23:00 Transit PVG China Eastern 월, 화, 수, 목, 토, 일 MU726
12:05 23:00 Transit PVG China Eastern 월, 화, 수, 금, 토 MU722
12:20 09:10 Transit XMN Xiamen Air 월, 수, 목, 토 MF382
07:30 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM726
13:55 23:00 Transit PVG China Eastern Daily MU702
15:55 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM504
18:50 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM846
19:05 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM8232
13:55 08:25 Transit SHA Shanghai Air 화, 금 FM702
17:05 08:25 Transit SHA Shanghai Air 화, 금 FM510
15:05 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM508
18:50 08:25 Transit SHA China Eastern 월, 화, 화, 토, 일 MU9846
17:05 12:25 Transit PVG China Eastern 월, 화, 화, 토, 일 MU510
15:05 23:00 Transit PVG China Eastern 월, 화, 화, 토, 일 MU508
12:05 08:25 Transit SHA Shanghai Air 목, 금 FM722
15:25 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM8238
12:30 08:25 Transit SHA Shanghai Air FM8248
08:35 10:20 Direct Cathay Pacific Daily CX5660
15:20 14:35 Transit TNA Shandong Air SC4790
17:55 11:20 Transit DLC Air China CA106
19:25 18:45 Transit CTU Air China CA6504
08:30 19:10 Transit PEK Air China CA118
14:10 23:25 Transit PEK Air China CA112
19:45 18:45 Transit CTU Air China CA428
19:25 13:05 Transit NKG Shenzhen Air ZH3474
08:00 20:20 Transit BKK Bangkok Airways PG4550
20:05 21:45 Direct Hongkong Airlines HX175
14:35 16:15 Direct Hongkong Airlines HX147
21:55 23:30 Direct Hongkong Airlines HX173
모든 항공편 일정보기