For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
 

저렴한 항공편 찾기 hong kong - HKG 수신지 tokyo haneda - HND

 image
Airpaz는 저렴한 항공편을 위해 실시간 예약 및 발권 엔진을 제공합니다. 단일 예약으로 여러 항공사를 비교하고 예약 할 수 있습니다. 우리는 당신에게 최고의 가격을 제공합니다, Airpaz.com에서 tokyo haneda 에서 [2] 까지 저렴한 항공편을 찾아보세요

저가 항공권 정보

12월 2019 hong kong 출발 tokyo haneda도착
US$ 249.38원부터 시작. 할인 항공권 hong kong
12월 2019 tokyo haneda 출발 hong kong도착
US$ 282.72원부터 시작. 할인 항공권 tokyo haneda

최저가 항공요금 달력 hong kong - tokyo haneda

스케줄 hong kong - HKG 수신지 tokyo haneda - HND

출발시간 도착시간 항공기 대중 교통 도시 항공사 항공편 코드
00:30 22:00 Transit GMP Asiana Airlines OZ746
19:55 21:50 Transit SIN Singapore Airlines SQ871
11:00 21:45 Transit FUK Cathay Pacific CX5380
21:00 16:45 Transit PVG China Eastern MU8983
08:15 20:00 Transit PVG China Eastern MU8979
06:50 21:20 Transit PVG China Eastern MU210
11:00 21:45 Transit FUK Dragon Air KA380
09:25 17:45 Transit FUK Cathay Pacific CX5342
09:20 19:35 Transit CTS Cathay Pacific CX580
12:10 20:35 Transit OKA Cathay Pacific CX5378
17:10 16:25 Transit CGK Garuda Airlines GA863
11:00 22:45 Transit FUK Japan Airlines JL8284
09:20 23:30 Transit CTS Japan Airlines JL7062
09:25 19:00 Transit FUK Japan Airlines JL8282
09:25 17:45 Transit FUK Dragon Air KA342
12:10 23:00 Transit OKA Dragon Air KA378
13:15 21:40 Transit OKA Hongkong Airlines HX6652
00:45 14:10 Transit ICN Korean Air KE608
09:00 20:00 Transit PEK Air China CA6604
07:30 17:25 Transit PEK Air China CA6510
10:30 20:55 Transit PEK Air China CA108
23:00 17:25 Transit PEK Air China CA6536
11:00 22:15 Transit ICN Asiana Airlines OZ9294
08:00 06:45 Transit SIN Singapore Airlines SQ1
22:40 12:20 Transit PVG Juneyao Air HO1306
11:30 22:30 Transit KIX Hongkong Airlines HX618
22:40 16:45 Transit PVG China Eastern MU1004
01:20 21:00 Transit ICN Korean Air KE612
10:40 21:25 Transit OKJ Hongkong Airlines HX6682
11:25 20:35 Transit OKA Hongkong Airlines HX658
07:50 22:25 Transit KIX Japan Airlines JL7060
01:50 18:35 Transit KIX Japan Airlines JL7050
10:20 21:30 Transit KIX Japan Airlines JL7052
08:10 21:30 Transit KIX Japan Airlines JL7054
16:35 08:15 Transit KIX Japan Airlines JL7056
21:10 11:45 Transit TPE Eva Air BR858
09:05 01:00 Transit SIN Singapore Airlines SQ857
15:40 15:55 Transit SIN Singapore Airlines SQ861
10:50 21:05 Transit KOJ Hongkong Airlines HX670
18:50 15:55 Transit SIN Singapore Airlines SQ865
08:50 21:40 Transit NGO Japan Airlines JL7034
12:25 06:45 Transit SIN Singapore Airlines SQ891
23:35 15:00 Transit ICN Asiana Airlines OZ9298
10:10 21:40 Transit NGO Cathay Pacific CX536
08:05 20:00 Transit MNL Philippine Airlines PR313
13:20 13:40 Transit MNL Philippine Airlines PR319
14:25 23:30 Transit ICN Cathay Pacific CX418
13:10 10:45 Transit ICN Asiana Airlines OZ722
07:55 23:00 Transit CTS Japan Airlines JL7066
19:05 12:30 Transit PVG China Eastern MU8981
07:50 16:15 Transit KIX Cathay Pacific CX594
06:50 21:20 Transit PVG China Eastern MU5064
14:25 06:45 Transit SIN Singapore Airlines SQ863
12:00 22:25 Transit KIX Cathay Pacific CX568
19:05 21:10 Transit BKK Thai Airways TG639
14:10 06:55 Transit BKK Thai Airways TG2631
15:30 21:10 Transit BKK Thai Airways TG629
15:55 16:45 Transit PVG China Eastern MU504
12:10 20:55 Transit OKA Japan Airlines JL8286
23:45 05:10 Direct Japan Airlines JL8280
18:35 06:05 Transit BKK Bangkok Airways PG4566
12:45 06:55 Transit BKK Thai Airways TG601
20:45 21:10 Transit BKK Thai Airways TG607
07:45 06:55 Transit BKK Thai Airways TG603
19:50 17:55 Transit BKK Bangkok Airways PG4562
12:50 12:30 Transit SHA Shanghai Air FM502
19:35 11:45 Transit TPE Eva Air BR872
21:15 13:10 Transit TPE China Airlines CI924
20:10 13:10 Transit TPE China Airlines CI920
20:05 21:20 Transit PVG Shanghai Air FM506
12:50 23:00 Transit PVG China Eastern MU502
09:35 21:20 Transit PVG Shanghai Air FM724
23:45 05:10 Direct Dragon Air KA396
13:40 12:30 Transit SHA China Eastern 월, 목 MU5018
07:25 20:50 Transit TPE Eva Air BR828
15:20 09:25 Transit KIX ANA All Nippon NH874
17:55 21:00 Transit ICN Korean Air KE602
10:20 20:15 Transit KIX Cathay Pacific CX506
18:50 16:45 Transit SHA Shanghai Air FM846
09:45 19:50 Transit KMQ Cathay Pacific CX574
모든 항공편 일정보기