For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
 

저렴한 항공편 찾기 jakarta soekarno hatta - CGK 수신지 surabaya - SUB

 image
Airpaz는 저렴한 항공편을 위해 실시간 예약 및 발권 엔진을 제공합니다. 단일 예약으로 여러 항공사를 비교하고 예약 할 수 있습니다. 우리는 당신에게 최고의 가격을 제공합니다, Airpaz.com에서 surabaya 에서 [2] 까지 저렴한 항공편을 찾아보세요

저가 항공권 정보

8월 2019 jakarta soekarno hatta 출발 surabaya도착
US$ 43.15원부터 시작. 할인 항공권 jakarta soekarno hatta
8월 2019 surabaya 출발 jakarta soekarno hatta도착
US$ 46.93원부터 시작. 할인 항공권 surabaya

최저가 항공요금 달력 jakarta soekarno hatta - surabaya

스케줄 jakarta soekarno hatta - CGK 수신지 surabaya - SUB

출발시간 도착시간 항공기 대중 교통 도시 항공사 항공편 코드
14:40 16:15 Direct Garuda Airlines GA3164
14:40 16:15 Direct Garuda Airlines GA3166
04:25 14:50 Transit KUL Malaysia Airlines 화, 수, 목, 토, 일 MH726
20:30 20:20 Transit DPS Garuda Airlines GA412
09:25 20:55 Transit SIN Garuda Airlines GA8955
11:15 20:55 Transit SIN Garuda Airlines GA8957
09:00 14:00 Transit LOP Garuda Airlines GA4206
15:35 17:10 Direct AirAsia 화, 수, 목, 금 QZ944
17:30 20:20 Transit DPS Garuda Airlines GA426
18:35 20:00 Direct Sriwijaya Air SJ254
16:45 14:20 Transit DPS Garuda Airlines GA410
05:45 12:10 Transit LOP Garuda Airlines GA434
09:35 10:10 Transit SRG Garuda Airlines GA234
11:20 17:20 Transit SRG Lion Air JT506
22:25 16:00 Transit UPG Garuda Airlines GA658
18:40 20:20 Transit DPS Garuda Airlines GA418
09:30 10:10 Transit DPS Garuda Airlines GA404
14:10 20:55 Transit SIN Garuda Airlines GA8959
13:00 17:20 Transit SRG Batik Air ID6356
19:35 21:00 Direct Sriwijaya Air SJ256
21:10 20:20 Transit DPS Garuda Airlines GA424
08:25 20:55 Transit SIN Garuda Airlines GA828
09:35 17:50 Transit SIN Garuda Airlines GA830
17:00 09:05 Transit SIN Garuda Airlines GA8961
19:00 09:05 Transit SIN Garuda Airlines GA8965
20:15 09:05 Transit SIN Garuda Airlines GA8967
18:15 09:05 Transit SIN Garuda Airlines GA846
16:30 09:05 Transit SIN Garuda Airlines GA838
13:45 20:55 Transit SIN Garuda Airlines GA834
11:30 20:55 Transit SIN Garuda Airlines GA832
18:05 09:05 Transit SIN Garuda Airlines GA8963
16:20 17:45 Direct AirAsia 월, 화 QZ946
14:50 14:20 Transit DPS Garuda Airlines GA414
07:50 10:10 Transit DPS Garuda Airlines GA402
21:35 20:20 Transit DPS Garuda Airlines GA652
15:10 12:30 Transit SIN Jetstar 3K204
21:35 12:30 Transit SIN Jetstar 토, 일 3K206
18:20 12:30 Transit SIN Jetstar 3K208
20:25 12:30 Transit SIN Jetstar 3K212
22:30 16:00 Transit UPG Garuda Airlines GA650
15:00 16:00 Transit UPG Garuda Airlines GA610
16:25 14:20 Transit DPS Garuda Airlines GA420
05:35 20:20 Transit DPS Garuda Airlines GA400
12:00 07:35 Transit KOE Garuda Airlines GA456
11:30 10:10 Transit DPS Garuda Airlines GA408
07:05 10:10 Transit DPS Garuda Airlines GA438
13:10 10:10 Transit DPS Garuda Airlines GA422
20:05 21:35 Direct Sriwijaya Air SJ258
15:40 17:20 Transit SRG Garuda Airlines GA242
23:35 16:00 Transit UPG Garuda Airlines GA640
17:20 17:20 Transit SRG Garuda Airlines GA244
08:00 10:10 Transit SRG Garuda Airlines GA232
13:00 16:00 Transit UPG Garuda Airlines GA616
17:55 16:00 Transit UPG Garuda Airlines GA612
07:55 15:40 Transit SIN Singapore Airlines SQ953
05:25 15:40 Transit SIN Singapore Airlines SQ951
09:25 09:05 Transit SIN Singapore Airlines 화, 수 SQ955
11:15 09:05 Transit SIN Singapore Airlines 화, 수, 목 SQ957
14:10 09:05 Transit SIN Singapore Airlines 화, 수, 목 SQ959
15:05 16:35 Direct AirAsia QZ942
17:00 09:05 Transit SIN Singapore Airlines SQ961
14:50 20:55 Transit SIN Garuda Airlines GA836
18:05 09:05 Transit SIN Singapore Airlines SQ963
19:00 09:05 Transit SIN Singapore Airlines SQ965
20:15 09:05 Transit SIN Singapore Airlines 수, 일 SQ967
20:40 09:05 Transit SIN Garuda Airlines GA822
14:40 16:20 Direct Garuda Airlines GA3020
06:50 16:00 Transit UPG Garuda Airlines GA642
11:15 12:50 Direct Sriwijaya Air SJ266
01:15 16:00 Transit UPG Garuda Airlines GA654
11:00 14:00 Transit LOP Garuda Airlines GA430
19:30 17:20 Transit SRG Garuda Airlines 수, 목 GA246
05:35 17:20 Transit SRG Garuda Airlines 수, 목 GA230
09:30 06:50 Transit UPG Garuda Airlines GA608
11:45 10:10 Transit SRG Garuda Airlines 수, 목 GA236
13:25 10:10 Transit SRG Garuda Airlines 수, 목 GA238
05:10 06:50 Transit UPG Garuda Airlines GA604
08:30 10:00 Direct Garuda Airlines GA306
18:20 20:00 Direct Garuda Airlines GA324
17:05 18:35 Direct Citilink QG9728
모든 항공편 일정보기