For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
 

저렴한 항공편 찾기 jeju - CJU 수신지 busan - PUS

 image
Airpaz는 저렴한 항공편을 위해 실시간 예약 및 발권 엔진을 제공합니다. 단일 예약으로 여러 항공사를 비교하고 예약 할 수 있습니다. 우리는 당신에게 최고의 가격을 제공합니다, Airpaz.com에서 busan 에서 [2] 까지 저렴한 항공편을 찾아보세요

저가 항공권 정보

11월 2019 jeju 출발 busan도착
US$ 18.95원부터 시작. 할인 항공권 jeju
2월 2020 busan 출발 jeju도착
US$ 11.95원부터 시작. 할인 항공권 busan

최저가 항공요금 달력 jeju - busan

스케줄 jeju - CJU 수신지 busan - PUS

출발시간 도착시간 항공기 대중 교통 도시 항공사 항공편 코드
21:35 22:30 Direct Air Busan BX8198
17:45 18:45 Direct Air Busan BX8194
16:55 20:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8964
15:55 19:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8956
16:30 17:30 Direct Asiana Airlines OZ8112
16:00 20:05 Transit GMP Korean Air KE1238
13:50 17:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8936
19:55 21:05 Direct Asiana Airlines OZ8118
13:25 20:45 Transit GMP Jeju Air 7C116
21:20 08:05 Transit GMP Air Busan BX8014
14:00 20:45 Transit GMP Jeju Air 7C118
17:00 20:45 Transit GMP Korean Air KE1244
13:30 20:45 Transit GMP Jeju Air 7C166
09:20 10:30 Direct Air Busan BX8106
12:50 16:05 Transit GMP Korean Air KE1222
15:10 19:05 Transit GMP Korean Air KE1232
16:45 17:50 Direct Asiana Airlines OZ8132
14:30 18:05 Transit GMP Korean Air KE1230
13:00 17:05 Transit GMP Korean Air KE1224
21:10 06:30 Transit HKG Cathay Pacific CX5325
10:35 11:40 Direct Asiana Airlines OZ8006
11:40 16:05 Transit GMP Korean Air KE1218
09:10 13:05 Transit GMP Korean Air KE1208
16:10 20:05 Transit GMP Korean Air KE1240
21:25 08:25 Transit GMP Eastar Jet ZE282
16:20 19:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8010
14:20 17:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8948
14:10 17:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8944
15:40 20:05 Transit GMP Korean Air KE1236
15:20 19:05 Transit GMP Korean Air KE1234
16:40 20:05 Transit GMP Korean Air KE1242
13:00 16:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8408
17:20 21:05 Transit GMP Korean Air KE1246
13:45 17:05 Transit GMP Korean Air KE1226
12:35 21:35 Transit GMP Asiana Airlines OZ8924
10:20 13:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8920
10:35 14:05 Transit GMP Korean Air KE1212
11:55 12:55 Direct Air Busan BX8192
07:55 12:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8904
20:30 21:30 Direct Korean Air KE1014
09:50 17:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8916
08:10 12:05 Transit GMP Korean Air KE1206
06:30 10:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8900
12:10 15:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8922
08:45 16:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8912
07:00 11:05 Transit GMP Korean Air KE1202
13:10 20:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8932
08:40 09:40 Direct Asiana Airlines OZ8136
10:10 14:05 Transit GMP Korean Air KE1210
06:40 10:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8902
09:20 13:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8914
08:20 15:25 Transit GMP Asiana Airlines OZ8906
11:10 15:05 Transit GMP Korean Air KE1216
10:45 14:05 Transit GMP Korean Air KE1214
12:00 16:05 Transit GMP Korean Air KE1220
10:00 11:00 Direct Air Busan BX8190
19:10 11:35 Transit PVG China Eastern MU5028
20:40 21:40 Direct Air Busan BX8196
20:45 21:45 Direct Korean Air KE1016
16:50 17:50 Direct Korean Air KE1006
20:00 21:05 Direct Korean Air KE1012
09:00 10:00 Direct Korean Air 화, 토 KE1002
21:05 22:05 Direct Korean Air 화, 토 KE1018
18:00 19:00 Direct Korean Air 화, 토 KE1010
12:00 13:00 Direct Korean Air 화, 토 KE1004
17:40 18:40 Direct Korean Air 화, 토 KE1008
09:35 10:35 Direct Air Busan BX8136
09:00 10:30 Direct Air Busan BX8100
09:30 10:45 Direct Air Busan BX8102
18:40 19:40 Direct Air Busan BX8172
18:35 19:35 Direct Air Busan BX8116
19:05 20:05 Direct Air Busan BX8134
10:40 11:30 Direct Air Busan BX8104
14:55 16:05 Direct Air Busan BX8110
15:30 16:30 Direct Jeju Air 7C510
08:45 10:05 Direct Jeju Air 7C502
12:55 14:00 Direct Jeju Air 7C506
16:30 17:30 Direct Air Busan 월, 일 BX8112
19:55 21:05 Direct Air Busan BX8118
16:45 17:50 Direct Air Busan BX8132
모든 항공편 일정보기