For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
 

제일 저렴한 항공권을 찾아보세요 phuket - HKT to jinan - TNA

 image
Airpaz는 저렴한 항공편을 위해 실시간 예약 및 발권 엔진을 제공합니다. 한 번의 예약으로 여러 항공사를 비교하며 예약을 하실 수 있습니다. 저희는 최상의 가격을 재공해 드리겠습니다. Airpaz.com에서 phuket에서 jinan에 가는 저렴한 항공권을 찾아보세요

최저가 캘린더 phuket - jinan

비행 스케줄 phuket - HKT to jinan - TNA

출발 시간 도착 시간 tflighttype 경유 도시 항공사 항공편 코드
06:00 20:10 Transit DMK Thai Lion Air SL1771
00:10 18:35 Transit SZX Shenzhen Air ZH9016
15:40 20:20 Transit CAN China Southern CZ6064
18:20 10:45 Transit SZX China Southern CZ6094
12:20 22:50 Transit HKG Dragon Air KA213
01:00 14:00 Transit ICN Korean Air KE638
21:55 12:05 Transit KMG Kunming Airlines KY8366
04:00 10:00 Direct Shandong Air SC8900
00:25 10:40 Transit CTU Sichuan Air 3U8926
21:00 10:35 Transit KMG Lucky Air 8L804
00:15 21:00 Transit CTU Air China CA414
04:10 17:45 Transit CAN China Southern CZ6054
01:50 12:00 Transit CAN China Southern CZ6058
10:05 06:20 Transit SIN Scoot TR649
07:00 20:10 Transit DMK Thai Lion Air 월, 수, 일 SL759
07:30 20:10 Transit DMK Thai Lion Air 월, 수 SL755
10:00 19:00 Transit DMK Thai Lion Air SL1753
08:50 19:00 Transit DMK Thai Lion Air SL1751
07:10 19:00 Transit DMK Thai Lion Air SL753
07:30 19:00 Transit DMK Thai Lion Air 월, 토 SL769
08:35 19:00 Transit DMK Thai Lion Air 월, 토 SL751
10:20 18:50 Transit BKK Bangkok Airways PG272
12:15 18:50 Transit BKK Bangkok Airways PG276
00:10 19:00 Transit DMK Thai Lion Air SL1763
11:40 06:20 Transit SIN Scoot TR657
10:50 20:10 Transit DMK Thai Lion Air SL773
20:00 06:20 Transit SIN Scoot TR653
10:45 06:20 Transit SIN Scoot TR659
10:40 17:45 Transit SIN Scoot TR2153
20:00 17:45 Transit SIN Scoot TR2159
모든 항공편 스케줄 보기