For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
 

저렴한 항공편 찾기 xian xianyang - XIY 수신지 urumqi - URC

 image
Airpaz는 저렴한 항공편을 위해 실시간 예약 및 발권 엔진을 제공합니다. 단일 예약으로 여러 항공사를 비교하고 예약 할 수 있습니다. 우리는 당신에게 최고의 가격을 제공합니다, Airpaz.com에서 urumqi 에서 [2] 까지 저렴한 항공편을 찾아보세요

저가 항공권 정보

3월 2020 xian xianyang 출발 urumqi도착
US$ 94.63원부터 시작. 할인 항공권 xian xianyang
4월 2020 urumqi 출발 xian xianyang도착
US$ 325.92원부터 시작. 할인 항공권 urumqi

최저가 항공요금 달력 xian xianyang - urumqi

스케줄 xian xianyang - XIY 수신지 urumqi - URC

출발시간 도착시간 항공기 대중 교통 도시 항공사 항공편 코드
16:20 20:00 Direct China Southern CZ6914
21:40 01:05 Direct Tianjin Air GS7494
18:50 22:20 Direct Tianjin Air GS7498
13:10 16:50 Direct Urumqi Air UQ2508
08:10 12:00 Direct China Southern CZ6627
09:55 13:20 Direct China Eastern MU5428
19:55 23:35 Direct China Southern 목, 목 CZ6960
10:55 14:50 Direct China Southern 목, 목 CZ3169
18:50 22:20 Direct Tianjin Air 목, 목 GS7496
21:25 00:55 Direct China Southern 목, 목 CZ6306
12:40 16:30 Direct China Southern 목, 목 CZ6953
11:40 15:30 Direct Tianjin Air 목, 목 GS7528
11:50 15:35 Direct Jiangxi Air 목, 목 RY8939
12:20 15:45 Direct Sichuan Air 목, 목 3U8321
10:35 14:30 Direct Spring Air 목, 목 9C8845
06:15 10:00 Direct Air Changan 9H6007
20:15 23:55 Direct Hainan Airlines HU7820
20:10 23:50 Direct Hainan Airlines HU7896
14:45 18:20 Direct China Eastern MU2769
12:25 15:55 Direct Hainan Airlines HU7897
14:55 00:05 Transit Urumqi Air UQ2556
19:15 22:55 Direct China Eastern MU2398
21:25 00:50 Direct China Eastern MU3324
16:45 20:25 Direct China Eastern MU2299
11:25 14:55 Direct Hainan Airlines HU7834
11:55 15:30 Direct Xiamen Air MF2039
18:10 21:30 Direct China Express G58619
19:55 23:20 Direct Tianjin Air GS7470
17:25 21:00 Direct Tianjin Air GS7679
10:45 14:20 Direct China Eastern MU2461
18:10 21:30 Direct Sichuan Air 3U8587
15:20 18:45 Direct China Southern 화, 수 CZ8732
12:35 16:10 Direct China Southern 화, 수 CZ6965
20:30 18:10 Transit SHA Spring Air 월, 일 9C8846
17:30 18:10 Transit SHA Spring Air 월, 일 9C8948
17:20 21:00 Direct China Eastern MU4904
17:20 21:00 Direct Xiamen Air MF4388
17:20 21:00 Direct China Southern CZ6850
18:55 22:35 Direct China Southern CZ9126
21:10 00:45 Direct Xiamen Air 수, 목 MF1949
12:30 16:10 Direct Xiamen Air 수, 목 MF4489
19:20 22:55 Direct Xiamen Air 수, 목 MF4484
17:20 21:00 Direct Xiamen Air MF4428
17:20 21:00 Direct China Southern CZ6900
10:45 14:25 Direct China Southern 수, 목 CZ9166
21:10 00:45 Direct China Eastern 수, 목 MU4788
17:15 20:55 Direct China Eastern 수, 목 MU4485
19:20 22:55 Direct China Eastern 수, 목 MU3642
21:40 01:20 Direct Tianjin Air 수, 목 GS7673
18:10 21:45 Direct Okay Airways 수, 목 BK3055
20:15 23:50 Direct Hainan Airlines 수, 목 HU7814
13:25 18:30 Transit China Southern CZ6896
11:40 15:20 Direct Air China CA1265
10:40 13:55 Direct Xiamen Air MF8239
모든 항공편 일정보기