In continue of giving the best service and safety for all travelers, Airpaz adheres government's policies from all around the world. Hereby, Airpaz encourages our beloved travelers to cooperate by following our policy. For more information, please click here .

Air Namibia logo

Air Namibia

Có thể bắt đầu đăng ký từ 120 phút

Tặng bữa ăn nhẹ miễn phí trong chuyến đi này

Đăng ký trực tuyến

Đã cập nhật lần cuối: April 14, 2021 2:46 PM

Các hãng hàng không đối tác của Airpaz

Phương thức thanh toán được chấp nhận: