For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
 

查找最低价的机票 chongqing - CKG 到 hong kong - HKG

 image
Airpaz提供为廉价航班实时预订及票务搜索引擎,为用户提供机票查询及机票比价服务。我们也为您提供最优惠的价格来确保您在airpaz.com找到从chongqing到hong kong的廉价航班

廉价航班信息

年十月 2019月,从chongqinghong kong,最低价从US$ 197.97起。 航班促销 chongqing
年九月 2019月,从hong kongchongqing,最低价从US$ 248.07起。 航班促销 hong kong

最佳价格日历 chongqing - hong kong

航班时刻表 chongqing - CKG 到 hong kong - HKG

出发时间 抵达时间 机型 转机城市 航空公司 航班代码
17:25 10:20 Transit WUX China Eastern MU9776
11:55 23:45 Transit PVG China Eastern MU9422
13:40 23:45 Transit PVG China Eastern MU5428
17:55 12:15 Transit FOC Xiamen Air MF8412
15:20 17:40 Transit SHA China Eastern MU5430
11:55 12:45 Transit PVG Shanghai Air FM9422
10:05 19:00 Transit PEK Air China CA1450
13:10 23:35 Transit PVG China Eastern MU5426
16:50 13:35 Transit XIY China Eastern MU2262
20:15 16:05 Transit PVG China Eastern MU9424
19:05 19:05 Transit PVG China Eastern MU5494
21:20 21:50 Transit SHA Shanghai Air 二, 二 FM9426
20:15 21:50 Transit SHA Shanghai Air 二, 二 FM9424
12:55 11:20 Transit XMN Xiamen Air MF8404
19:10 23:35 Transit PVG China Eastern MU5434
08:45 11:20 Transit XMN Xiamen Air MF8472
08:00 16:25 Transit PEK Air China CA4129
09:00 11:50 Transit PVG China Eastern MU5424
16:50 17:40 Transit SHA China Eastern MU5432
21:20 23:35 Transit PVG China Eastern MU9426
07:00 15:45 Transit TNA Air China CA1194
07:20 21:30 Transit PVG China Eastern MU5422
11:30 10:30 Transit NKG China Eastern MU2835
12:00 12:15 Transit FOC Xiamen Air MF8446
15:05 23:20 Transit PEK Air China CA4143
14:00 22:25 Transit PEK Air China CA4141
07:55 15:50 Transit WUX Shenzhen Air ZH3879
10:35 17:15 Transit ZHA China Eastern MU2261
17:50 16:05 Transit KMG China Eastern 三, 五 MU5471
06:50 16:05 Transit KMG China Eastern 三, 五, 日 MU5449
16:30 11:20 Transit XMN Xiamen Air MF8262
13:05 21:05 Transit PEK Air China 二, 三, 四, 日 CA1430
13:45 10:45 Transit FOC Xiamen Air MF8616
17:05 19:25 Direct Air China 三, 五 CA6505
21:30 13:35 Transit XIY China Eastern MU2268
15:15 17:25 Direct Cathay Pacific 三, 四, 五, 日 CX6129
17:05 19:25 Direct Cathay Pacific 二, 三, 五 CX5841
08:45 10:45 Transit FOC Xiamen Air 六, 日 MF8420
21:05 10:45 Transit FOC Xiamen Air 六, 日 MF8486
10:20 10:55 Transit NKG Shenzhen Air ZH9463
21:05 10:20 Transit WUX China Eastern MU9786
12:10 10:30 Transit NKG China Eastern 五, 六 MU2846
22:50 10:30 Transit NKG China Eastern 一, 五, 六 MU2926
12:00 14:30 Direct Air China CA6519
12:00 14:30 Direct Cathay Pacific 一, 四 CX5847
15:20 16:05 Transit KMG China Eastern MU5866
23:55 10:25 Transit WUH China Southern 四, 五, 六 CZ3644
07:25 16:55 Transit NKG Shenzhen Air 四, 五, 六 ZH9461
07:00 15:45 Transit TNA Shandong Air 二, 日 SC1194
20:00 19:45 Transit HGH Xiamen Air Daily MF8416
15:15 17:25 Direct Air China Daily CA419
17:55 10:30 Transit NKG China Eastern 一, 二, 二, 五, 六 MU2738
08:50 19:30 Transit JJN Shenzhen Air Daily ZH8782
17:55 11:20 Transit XMN Xiamen Air 二, 二, 五 MF8468
16:30 19:45 Transit HGH Xiamen Air 二, 二, 四, 五 MF8482
11:00 19:00 Transit PEK Air China 二, 二, 三, 四, 日 CA4135
16:50 11:15 Transit JJN Xiamen Air Daily MF8484
12:05 11:15 Transit JJN Xiamen Air Daily MF8612
09:30 19:45 Transit HGH Xiamen Air Daily MF8478
20:50 11:20 Transit XMN Xiamen Air Daily MF8282
15:45 10:25 Transit WUH China Southern Daily CZ6176
23:10 10:25 Transit WUH China Southern Daily CZ6292
18:50 11:20 Transit XMN Xiamen Air Daily MF8450
14:50 08:50 Transit TPE Eva Air BR740
20:05 09:15 Transit TPE China Airlines CI554
20:10 15:45 Transit TNA Shandong Air SC1176
08:05 10:30 Direct Hongkong Airlines HX499
08:05 10:30 Direct Hongkong Airlines 一, 日 HX497
11:45 14:00 Direct Dragon Air KA847
17:05 19:10 Direct Dragon Air KA841
查看所有航班時間