Azul Brazilian Airlines

Azul Brazilian Airlines

បញ្ជីបញ្ជាទិញ

កាន់អីវ៉ាន់ក្នុងសាលប្រជុំឥតគិតថ្លៃ 10 គីឡូក្រាម

មានសម្រាប់ពិនិត្យចូលតាមអនឡាញ

ការពិនិត្យចូលអាចធ្វើបានចាប់ពី 180 នាទី

Azul Airlines flight attendant images
Azul Airlines fleet image
Azul Airlines entertaiment images
Azul Airlines menu meals images
Azul Airlines privilege program images
បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅ 18 កក្កដា 2024 17:34 (UTC +0)

Company Profile

The airline serves flights to destination cities all over the world with its main hub located in Belo Horizonte International Airport (CNF), Viracopos International Airport (VCP), Recife/Guararapes–Gilberto Freyre International Airport (REC). The head office for the airline is located in Brazil.

History

Across the years, Azul Brazilian Airlines intended to satisfy their loyal passengers through the services it provides. The milestone that has been accomplished by the airline is Azul service offering features individual entertainment screens incorporating free Live TV at every seat on virtually all of Azul jets Embraer 195,Azul has been the fastest growing airline in Brazil since we commenced operations in December 2008 and currently have the largest airline network in the BR in terms of cities served, with service to more than 100 destinations, and 792 daily flights.

Flight Attendant

Azul Brazilian Airlines cabin crew wears a uniform that is dominated by dark blue. For male flight attendants, they wear dark blue suit and dark blue pants. For female flight attendants, they wear dark blue suit with dark blue skirt. Apart from a exquisitely made uniform, Azul Brazilian Airlines cabin crew have gained a remarkable reputation for its excellent flight services and safety quality.

Fleet

Azul Brazilian Airlines operates using a number of aircrafts, all of which can be checked in the following table:
Type Quantity
Airbus A320-200 1
Airbus A320neo 38
Airbus A321neo 1
Airbus A330-200 8
Airbus A330-900neo 4
ATR 72-600 33
Embraer 190 5
Embraer 195 51
Embraer 195-E2 4

Call Center

If you have questions for the airline or are facing issues in the airport such as lost baggage or delayed flights, you can directly contact the airline. The Azul Brazilian Airlines customer service call center can be contacted on one of the following numbers :
Country Phone
Brazil +55 11 4003 3255
USA/Canada +1 888 587 2985

Live Chat

ដៃគូអាកាសចរណ៍ Airpaz

Spirit Airlines Logo ImagesAlaska Airlines Logo ImagesAllegiant Air Logo ImagesMalaysia Airlines Logo ImagesPhilippine Airlines Logo ImagesFrontier Airlines Logo ImagesThai Lion Air Logo ImagesQatar Airways Logo ImagesCebu Pacific Logo ImagesFlair Airlines Logo ImagesSingapore Airlines Logo ImagesBreeze Airways Logo ImagesChina Eastern Logo ImagesNok Air Logo ImagesEVA Air Logo ImagesStarlux Airlines Logo ImagesChina Southern Logo ImagesHKExpress Logo Images
មើលដៃគូអាកាសចរណ៍ទាំងអស់

កុំឱ្យខកខាន!

រុករកពិភពលោក ហើយស្នាក់នៅទីណាក៏បានយ៉ាងងាយស្រួល