Sa pagpapatuloy ng pagbibigay namin ng magandang serbisyo at paninigurado ng kaligtasan ng lahat ng mga manlalakbay, ang Airpaz ay sumusunod sa mga government policies ng iba't-ibang bansa. Dahil dito, pinapanawagan namin na sumunod sa mga patakaran ng aming polisiya ukol dito. Para sa karagdagang impormasyon, pindutin ito.

Paano namin kayo matutulungan?

Nalimutan ang iyong password?

Validity ng Passport ay mas mababa pa sa 6 na buwan?

Kailan magiging ligtas ang pagsakay sa eroplano kasama ang aking sanggol?

Ano ang Airpaz Member?

Pasaporte para sa pagbyahe overseas?

Maaari bang sumakay sa eroplano ang mga buntis?

Mga Tinatanggap na Paraan ng Pagbabayad:

Mga Tinatanggap na Paraan ng Pagbabayad