Sa pagpapatuloy ng pagbibigay namin ng magandang serbisyo at paninigurado ng kaligtasan ng lahat ng mga manlalakbay, ang Airpaz ay sumusunod sa mga government policies ng iba't-ibang bansa. Dahil dito, pinapanawagan namin na sumunod sa mga patakaran ng aming polisiya ukol dito. Para sa karagdagang impormasyon, pindutin ito.

Paano namin kayo matutulungan?

Paano ako magkakaroon ng reserbang seat?

Paano ako makakapagreserba ng pagkain?

Kailangan kong idagdag ang aking wheelchair at iba pang kahilingan, paano ko ito aayusin?

Mga Tinatanggap na Paraan ng Pagbabayad:

Mga Tinatanggap na Paraan ng Pagbabayad