Để tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất và sự an toàn cho tất cả các du khách, Airpaz tuân thủ các chính sách của chính phủ từ khắp nơi trên thế giới. Bằng cách này, Airpaz khuyến khích đến các du khách thân thương của hãy hợp tác với chúng tôi bằng cách tuân theo chính sách bên phía chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Tôi có thể thay đổi chuyến bay được không?

Làm thế nào để kiểm tra trạng thái hoàn tiền?

Tôi muốn thêm hành lý quá cước

Không có xác nhận nào sau khi thanh toán

Làm thế nào để lấy hoặc gửi lại vé điện tử của tôi?

Cập nhật tình hình COVID-19

Làm cách nào để chỉnh sửa dữ liệu hành khách của tôi?

Tôi không thể sử dụng phiếu mua hàng

Làm thế nào để tôi có thể đặt chỗ ngồi trước?

Làm thế nào để xóa hay khóa tài khoản của tôi?

Phương thức thanh toán được chấp nhận:

Phương thức thanh toán được chấp nhận