Để tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất và sự an toàn cho tất cả các du khách, Airpaz tuân thủ các chính sách của chính phủ từ khắp nơi trên thế giới. Bằng cách này, Airpaz khuyến khích đến các du khách thân thương của hãy hợp tác với chúng tôi bằng cách tuân theo chính sách bên phía chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Khi nào và cách để check-in trực tuyến

Tôi không thể check-in trực tuyến

Tôi có cần in ra vé điện tử hay có thể sử dụng điện thoại trong suốt quá trình check-in?

Làm thế nào để nhận được thẻ lên máy bay?

Tôi nên có mặt tại sân bay khi nào?

Có thể huỷ hoặc dời lịch bay sau khi check-in không?

Có thể mua thêm dịch vụ bổ sung khi check-in không?

Số ghế của tôi là số mấy?

Phương thức thanh toán được chấp nhận:

Phương thức thanh toán được chấp nhận