Để tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất và sự an toàn cho tất cả các du khách, Airpaz tuân thủ các chính sách của chính phủ từ khắp nơi trên thế giới. Bằng cách này, Airpaz khuyến khích đến các du khách thân thương của hãy hợp tác với chúng tôi bằng cách tuân theo chính sách bên phía chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Tôi muốn thêm hành lý quá cước

Hành lí của tôi có thiết bị thể thao thì sẽ thế nào?

Tôi có thể mang theo bao nhiêu kí hành lí?

Tôi có thể mang theo thú cưng lên máy bay không?

Phương thức thanh toán được chấp nhận:

Phương thức thanh toán được chấp nhận