Để tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất và sự an toàn cho tất cả các du khách, Airpaz tuân thủ các chính sách của chính phủ từ khắp nơi trên thế giới. Bằng cách này, Airpaz khuyến khích đến các du khách thân thương của hãy hợp tác với chúng tôi bằng cách tuân theo chính sách bên phía chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Làm thế nào để tôi có thể đặt chỗ ngồi trước?

Làm thế nào để đặt trước đồ ăn?

Tôi cần thêm xe lăn của mình và một yêu cầu đặc biệt khác, tôi có thể sắp xếp việc này như thế nào?

Phương thức thanh toán được chấp nhận:

Phương thức thanh toán được chấp nhận