Để tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất và sự an toàn cho tất cả các du khách, Airpaz tuân thủ các chính sách của chính phủ từ khắp nơi trên thế giới. Bằng cách này, Airpaz khuyến khích đến các du khách thân thương của hãy hợp tác với chúng tôi bằng cách tuân theo chính sách bên phía chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Tôi có thể thay đổi chuyến bay được không?

Làm thế nào để kiểm tra trạng thái hoàn tiền?

Làm cách nào để chỉnh sửa dữ liệu hành khách của tôi?

Tôi không thể sử dụng phiếu mua hàng

Sẽ tốn phí bao nhiêu nếu tôi muốn đổi chuyến bay?

Tôi có thể chuyển vé của mình cho người khác không?

Tôi có thể thay đổi lộ trình không? (sai lộ trình)

Tôi có thể hủy vé của mình hoặc một trong những vé của hành khách không?

Vé của tôi bị thay đổi hoặc bị huỷ bởi bên phía hàng không?

Phương thức thanh toán được chấp nhận:

Phương thức thanh toán được chấp nhận