Để tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất và sự an toàn cho tất cả các du khách, Airpaz tuân thủ các chính sách của chính phủ từ khắp nơi trên thế giới. Bằng cách này, Airpaz khuyến khích đến các du khách thân thương của hãy hợp tác với chúng tôi bằng cách tuân theo chính sách bên phía chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấn vào đây.

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn?

Làm thế nào để lấy hoặc gửi lại vé điện tử của tôi?

Tôi không thể tìm thấy vé điện tử của mình

Số booking của tôi là gì?

Làm thế nào để nhập tên đệm?

Làm sao nếu tên của tôi chỉ có 1 từ?

Tôi có cần thêm thi tiết hộ chiếu không?

Quên mật mã Airpaz ?

Sao lại không có số vé điện tử?

Làm sao nếu tên của tôi có hơn 40 kí tự?

Làm sao nếu như tên của tôi có kí tự đặc biệt?

Cách đặt vé?

Tôi đã lỡ chuyến bay của mình, tôi nên làm gì tiếp theo?

Phương thức thanh toán được chấp nhận:

Phương thức thanh toán được chấp nhận